• 12වසර
  අත්දැකීමක්
 • 15000pcs
  නිෂ්පාදන ධාරිතාව සෑම පේළියක්ම මාසිකව
 • 186000M2
  කර්මාන්තශාලා ප්රදේශය
 • 50+
  සහයෝගිතා රටවල්

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

WhatsApp මාර්ගගත කතාබස්!