• 13năm
  Kinh nghiệm
 • 15000chiếc
  Năng lực sản xuất mỗi dòng hàng tháng
 • 186000M2
  Khu nhà xưởng
 • 50+
  các nước hợp tác

NHÀ MÁY

NHÀ MÁY

Ghé thăm chuyên nghiệp của chúng tôi
nhà máy
HỒ SƠ CÔNG TY

HỒ SƠ CÔNG TY

Tìm thêm thông tin chi tiết về TouchDisplays
TIN VÀ BÀI

TIN VÀ BÀI

Đưa tin về
Màn hình cảm ứng và
phân tích ngành công nghiệp
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Tiếp cận giải pháp tốt nhất thông qua mẫu thực tế

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!