senagaty

GÖRNÜŞ

çözgüt-Medisina_04_02
Önümleriň tehniki hyzmatyny we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin pudaklar yzygiderli basyş astynda bolansoň, müşderiler senagat gurşawynda ulanylýan duýgur ekran önümlerine has köp talaplary öňe sürdüler.Highokary takyk önümçilik modelleriniň kämilleşdirilmegi we pudagyň intellekt, sensor ekran önümlerine bolan isleginiň kem-kemden ýokarlanmagy ýaly zawod gurşawynyň üýtgemegi bu pudakda möhüm rol oýnady.

DASHBOARDING

2
Operatorshli operatorlara, in engineenerlere we dolandyryjylara duýgur ekran önümi bilen üpjün edilen içgin şekil maglumatlary arkaly önümçiligiň ähli jikme-jikliklerine aňsatlyk bilen gözegçilik etsin.“TouchDisplays” önümçilik gurşawy üçin ygtybarly we çydamly duýgur ekran enjamlaryny üpjün etmäge ünsi jemleýär.Çydamly displeý dizaýny, ähli amallaryň hatda agyr senagat şertlerinde-de elýeterlidigine göz ýetirýär.

IŞLER
GÖRNÜŞ

3
Söwdagärler täjirçilik bahasyny ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek üçin goşa ekrany enjamlaşdyryp bilerler.Iki ekran mahabaty görkezip biler, müşderilere töleg wagtynda has köp mahabat maglumatlaryna göz aýlamaga mümkinçilik berer, bu ep-esli ykdysady täsirleri getirýär.

Öz çözgüdiňizi tapyň

Habaryňyzy bize iberiň:

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!