naharhana

GÖRNÜŞ

1
Naharhana pudagynda tehnologiýa nukdaýnazaryndan has köp mümkinçilik bar diýlip hasaplanylýar, ýöne çydamly we amaly maşyn saýlamak gaty möhümdir.Köne pul kassalary bilen deňeşdirilende, duýgur ekran POS terminaly amaly we amatlylyk barada aýdylanda öň stoluň işlemegine has gowy kömek edip biler.

STYLISH
GÖRNÜŞ

2
Gurlan ýeriniň stilini ýokarlandyryň we restoranyň ajaýyp bahasyny we medeniýetini maşyn arkaly müşderilere ýetiriň.

DURABLE
Maşyn

3
IP64 suw geçirmeýän reýting bu enjamy restoranlarda işlemek üçin has amatly edýär.Restoranda köplenç duş gelýän suwuň we tozanyň çozmagy bilen göreşmek üçin döredildi.“Touchdisplays” ygtybarly, uzak hyzmat ediş maşynlaryny üpjün etmäge borçlanýar.

Dürli
HYZMATLAR

4
Daşky gurşawda çeýeligi üpjün etmek üçin dürli ululyklary we modelleri dizaýn edýäris.Klassiki 15 dýuým POS terminaly, 18,5 dýuým ýa-da 15,6 dýuým giňlikdäki ekran önümleri gerek bolsa-da, “TouchDisplays” önümlerimiziň işgärleriňiziň we müşderileriň isleýän tejribesini üpjün edip biljekdigini üpjün edýär.

Öz çözgüdiňizi tapyň

Habaryňyzy bize iberiň:

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!