ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ചെംഗ്ഡൂ ജെന്ഘൊന്ഗ് സയൻസ്-ടെക് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

റൂം ച്൬൦൨, എ, നൊ.൮൯൮ ബൈചൊ റോഡ്, ചെംഗ്ഡൂ, സിചുവാൻ, പ്ര്.ഛിന പണിതു

ഇ-മെയിൽ

ടെൽ

+ 86-28-87481593

ആദരവ് / വെഛത്

+ 86-13980949460


WhatsApp Online Chat !