സ്ഥിരതയും സാമ്പത്തിക പരിഹാരം  വ്യവസായ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

图片 5

ടച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വാഭാവിക എന്നു കഴിവുള്ളരാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യാവസായിക ഉപകരണ മനുഷ്യ / മെഷീൻ ഇന്റർഫേസ് ലളിതവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന  അവബോധജന്യവും.

തൊഉഛ്ദിസ്പ്ലയ്സ് പലപ്പോഴും മേലുളള പരമ്പരാഗത ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻറർഫേസസ് ഇല്ലായ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

അവർ ലളിതമാക്കി മെഷീനുകൾ തന്നെ കൂടുതൽ കഴിവുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ പരിശീലനം സമയം കുറയ്ക്കും.

തൊഉഛ്ദിസ്പല്യ്സ്, കാടും മണ്ണും ദ്രാവകം മാത്രമേ അവിടെ വ്യവസായ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മതിയായ താനും ലേക്ക് സെഅലബ്ലെ ആകുന്നു

വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾ, അവർ ഒരു ഗ്ലൊവെദ്-കൈ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന കഴിയും.

പ്രധാനമായും, തുടരാൻ നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്ന് ടച്ച് ഇന്റർഫെയിസുകളുടെ പരിധി നൽകുന്നു.

നിയന്ത്രണ സൗകര്യം

ലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടച്ച്

കൈയിൽ നിന്ന് വലിയ മെഷീനുകൾ

പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ വേണ്ടി വിവിധ ടച്ച് ടെക്നോളജീസ്


Send your message to us:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക
WhatsApp Online Chat !